Az evosoft Hungary Kft. webhelyein alkalmazott adatvédelmi elvek

Az evosoft Hungary Kft. webhelyein alkalmazott adatvédelmi elvek

Az evosoft Hungary Kft. a Siemens AG kapcsolt vállalkozásaként elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Mindennapi működésünk, üzletmenetünk bonyolítása során fontos számunkra, hogy megvédjük, és bizalmasan kezeljük az Ön személyes adatait, összhangban mind a Siemens AG, mind a magyar jogrend titoktartásra, adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályaival. Jelen adatvédelmi nyilatkozatból megtudhatja, hogy a weboldalunk használata során az evosoft Hungary Kft. milyen, Önre vonatkozó információk birtokába kerül, azokat milyen módon használja fel, osztja meg, illetve milyen műszaki és technikai eszközökkel védi.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy weboldalunkon Cookie-kat alkalmazunk, melyről bővebb információkat a Cookie Szabályzatunkban olvashat. Itt tájékozódhat a cookie-k használatával szerzett adatok anonimizált vagy pseudonimizált felhasználói profil kialakítása céljából történő felhasználása elleni tiltakozás lehetőségéről is. 

A weboldalra való belépéseket biztonsági, illetve a rosszindulatú támadások megelőzése céljából rögzítjük. Ennek során az IP-cím kivételével személyes adatok nem kerülnek felvételre. Az IP-címek csak és kizárólag a webhely elleni rosszindulatú támadás esetén kerülnek feldolgozásra. A rögzítésre került adatokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően, rendszeresen töröljük.

Az evosoft Hungary Kft. a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

  • személyes adatot csak az Ön hozzájárulása vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezel,
  •  az adatkezelés minden esetben csak a megadott célból lehetséges,
  •  csak olyan adat kezelhető, amely a cél megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas (pl: név, lakcím, email cím stb.)
  •  az evosoft Hungary Kft. tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról, módjáról, időtartamáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni ill. feldolgozni,
  •  társaságunk  a személyes adatokat harmadik személy részére kizárólag akkor továbbíthatja, ha ahhoz Ön hozzájárult, vagy jogszabály erre felhatalmazza,
  •  az evosoft Hungary Kft. minden szükséges és lehetséges intézkedést megtesz az adatok védelme és jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében,

Cégünk az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályok - különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (Info. törvény) előírásainak figyelembevételével jár el.

 

Automatikusan gyűjtött nem személyes adat

Amikor Ön weboldalunkat meglátogatja, mi automatikusan (azaz nem regisztráció útján) hozzájuthatunk személy szerint nem azonosítható információkhoz (pl. az Ön internet böngészőjének típusa, a gépen használt operációs rendszer, annak a weboldalnak a domain neve, ahonnan Ön érkezett, a látogatások száma, az átlagosan eltöltött idő, a megtekintett oldalak). Ezt az információt felhasználhatjuk és megoszthatjuk üzleti partnereinkkel világszerte, annak érdekében, hogy weboldalaink használhatóságát felmérjük, és azok tartalmát javítsuk.

Weboldalain keresztül a Siemens AG, illetve kapcsolt vállalkozásai nem gyűjtenek Önről semmilyen a személyével kapcsolatba hozható információt (pl.: név, cím, telefonszám vagy e-mail cím ("személyes adatok"), hacsak Ön önként úgy nem dönt, hogy ezen adatokat rendelkezésünkre bocsátja (pl. regisztráció, felmérés útján). Azzal, hogy Ön személyes adatait rendelkezésünkre bocsátja, hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez megadottnak tekintjük, ezért, ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, kérjük, ne adja meg azokat számunkra.

Ha Ön személyes adatokat biztosít számunkra, mi ezt kizárólag az adatok megadásakor megjelölt célra, így különösen arra használjuk, hogy megkeresésére válaszoljunk, rendelését feldolgozzuk, vagy meghatározott információkhoz, ajánlatokhoz való hozzáférését biztosítsunk.

 

Az adatok továbbítása harmadik személyek felé

Személyes adatait az Ön hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása esetén, a fentiekben meghatározott célból a Siemens AG, valamint kapcsolt vállalakozásai részére továbbíthatjuk.  

Ezen túlmenően az evosoft Hungary Kft. a weboldal működtetéséhez kapcsolódóan több szolgáltató partnertől vesz igénybe olyan szolgáltatásokat, mint például hosting szolgáltatás vagy karbantartás.

Előfordulhat, hogy az ily módon az Ön személyes adata olyan, az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik államban honos személy birtokába kerül, amely állam nem garantálja személyes adatai ugyanolyan szintű védelmét, mint az Ön országában irányadó jogszabályok. Ilyen esetben az evosoft Hungary Kft. megteszi a szükséges intézkedéseket személyes adatai megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében.  Ezen intézkedések körében különös figyelmet fordítunk arra, hogy személyes adatait csak olyan, harmadik országban honos Siemens kapcsolt vállalkozás számára továbbítjuk, amelyek a Siemens személyes adatvédelmi szabályzatát (Siemens Business Corporate Rules, avagy BCR) implementálta. További információkat a BCR-ről itt talál.

Mindennemű adattovábbítás a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával történik. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat harmadik személyek számára semmilyen körülmények között nem értékesítjük.

 

Gyermekek

Gyermekek a szülő vagy gondviselő hozzájárulása nélkül semmilyen személyes adatot nem továbbíthatnak a Siemens weboldalaira. A Siemens arra bíztatja a szülőket és gondviselőket, hogy gyermekeiket világosítsák fel személyes adataik biztonságos és felelős használatáról az internet használata közben. A Siemens tudatosan nem fog gyermekektől szerzett személyes adatokat gyűjteni vagy felhasználni semmilyen célra, beleértve ebbe azok harmadik félnek való hozzáférhetővé tételét is.

 

Biztonság

A Siemens óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében és igyekszik azokat pontosan megőrizni. Törekszünk arra, hogy gondosan megőrizzük az Ön személyes adatait a veszteségtől, megsemmisüléstől, hamisítástól, manipulációtól és jogosulatlan hozzáféréstől vagy jogosulatlan közléstől.

 

Linkek más weboldalakra

Az evosoft Hungary Kft. weboldala linkeket tartalmazhat más weboldalakra, ám ezen weboldalak tartalmáért, az üzemeltetőjük által alkalmazott titoktartási gyakorlatért társaságunk nem vállal felelősséget.

 

Kérdések és észrevételek

Amennyiben kérdései illetve megjegyzései vannak a Siemens adatvédelmi irányelveivel kapcsolatban (pl. kezelt személyes adatairól tájékoztatást kér, vagy azok helyesbítését, törlését kéri), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a renata.szoboszlai@evosoft.com címen és a "Tárgy" sorba ezt írja be: "Data Privacy Policy".

Az internet fejlődésével párhuzamosan a mi adatvédelmi irányelveink is változnak. Az adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatos változásokat ezen az oldalon fogjuk közzétenni rögtön az után, hogy a létező irányelvek megváltoztatásáról a döntés megszületett.